วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2556

กีฬาฟุตซอลและกติกา


ฟุตซอล


ประวัติ
http://www.yanchaow.com/view336.aspxhttp://www.yanchaow.com/view336.aspx


กติกา
http://loc-ffwc2012.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=13http://loc-ffwc2012.com/web/index.php?option=com_content&view=article&id=13

กีฬาแฮนด์บอลและกติกา


แฮนด์บอล


ประวัติ
http://hilight.kapook.com/view/71962http://hilight.kapook.com/view/71962

กติกา
http://www.sopon.ac.th/sopon/sema_web/sport/handball_rule.htmhttp://www.sopon.ac.th/sopon/sema_web/sport/handball_rule.htm

กีฬากีฑาและกติกา


กีฑา


ประวัติ
http://www.wt.ac.th/~phonthong/head03.htmlhttp://www.wt.ac.th/~phonthong/head03.html


กติกา
http://www.dek-d.com/board/view.php?id=947090http://www.dek-d.com/board/view.php?id=947090

กีฬาแบดมินตันและกติกา


แบดมินตัน


ประวัติ
http://dc260.4shared.com/doc/PUqmaQ5B/preview.html


กติกา
http://www.tlcthai.com/sports/clip-vdo/3750/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%8F-%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B4.htmlhttp://www.tlcthai.com/sports/clip-vdo/3750/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B8%8F-%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%B4.html

กีฬาเทเบิลเทนนิสและกติกา


เทเบิลเทนนิส

ประวัติ
http://hilight.kapook.com/view/72172

 
กติกา
http://www.sopon.ac.th/sopon/sema_web/sport/tabletennis_rule.htmhttp://www.sopon.ac.th/sopon/sema_web/sport/tabletennis_rule.htm

กีฬาบาสเกตบอลและกติกา


 บาสเกตบอล
ประวัติ
http://www.oknation.net/blog/ampursobmoie/2012/06/30/entry-2http://www.oknation.net/blog/ampursobmoie/2012/06/30/entry-2


กติกา
http://bassport.topcities.com/rules.htmlhttp://bassport.topcities.com/rules.html

กีฬาเปตองและกติกา


เปตอง
ประวัติ
http://hilight.kapook.com/view/71963


กติกา
http://www.nsb.ac.th/sportkorat3/data/petong.htmhttp://www.nsb.ac.th/sportkorat3/data/petong.htm

กีฬาตะกร้อและกติกา


กีฬาตะกร้อ


ประวัติ
http://kruchok.wordpress.com/%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD/กฎกติกา

http://sport.mthai.com/sport-variety/43310.htmlhttp://sport.mthai.com/sport-variety/43310.html

กีฬาวอลเลย์บอล


กีฬาวอลเลย์บอล

 ประวัติ
http://hilight.kapook.com/view/71678


ติกา

http://www.kruchai.net/Rule_volley.htm

กีฬาฟุตบอลและกติกา


กีฬาฟุตบอล

ประวัติ

http://www.sportphet.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=498999

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD
 %E0%B8%A5

http://www.tlcthai.com/sports/clip-vdo/3844/%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5-%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99.html

กติกา
http://blog.bsian.com/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%8F%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2-%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5/
http://www.sopon.ac.th/sopon/sema_web/sport/football_rule2.htm